Voor kinderen met een beperking

Verpleegkundig kinderzorghuis, kinderthuiszorg en ambulante begeleiding.
Vakantie- en logeeropvang, vertrouwd op 1 adres, bij 1 gezin.

Bijzonder

Op zoek naar een bijzonder logeeradres voor uw kind in de weekenden en of vakanties?

Logeerhuis Bijzonder is een bijzonder leuke plek waar kinderen met een beperking en of een verpleegkundige zorgvraag kunnen komen logeren in een zo gewoon mogelijke, huiselijke omgeving. 

Wij zijn van start gegaan in augustus 2014. 

Per november 2016 verhuizen wij naar Brouwerspad 13a-b te Zeeland. Hierdoor zijn er ook weer voldoende plekken voor logeetjes. 

Nog niet toe aan logeren? Dan is er de mogelijkheid om overdag te komen spelen. Ook kan er ondersteuning geboden worden in de thuissituatie zowel voor begeleiding, persoonlijke verzorging en of verpleging.

Broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom. Bespreek met ons jullie wensen.

Wij zijn Edwin, Denise,

team KinderZorg Bijzonder

Marc, Luna en NicoleErkende Zorginstelling

Logeerhuis Bijzonder is klein van opzet en toch een erkende zorginstelling voor dagopvang, logeren, verpleging, verzorging en thuiszorg. We bieden zorg voor kinderen van 1 t/m 23 jaar in de WMO/JW, ZVW en WLZ. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Zorg Verzekerings Wet, Wet Langdurige Zorg).

Logeren of dagopvang kan betaald worden uit het PGB van de WMO/JW, ZVW en WLZ. In Zorg in Natura als er een indicatie is voor de ZVW of een verleningsbeschikking is afgegeven vanuit de WMO/JW mits uw kind woonachtig is in een gemeente van de regio's Den-Bosch of Nijmegen. 

Logeerhuis Bijzonder is toegelaten (WTZI-erkenning) voor Kortdurend verblijf en thuiszorg: Persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en verblijf.

KvK nummer 11066439 Instellingsnummer 12081

Aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg. 

Wettelijke vertegenwoordigers van de logeetjes of dagopvang kinderen kunnen, bij een klacht of wens tot overleg, contact opnemen met deze stichting door een mail te zenden naar klachtenbehandeling@lkgz.nl. Om een klacht in te dienen kan er via deze site een formulier ingevuld worden: http://www.lkgz.nl/klacht-indienen-bij-de-externe-commissie.html

Nog liever nemen wij, Logeerhuis Bijzonder, de klacht zelf in behandeling. Van adviezen en klachten kunnen wij leren en de zorg nog beter afstemmen.

Mochten ouders en of kinderen die zorg bij ons afnemen behoefte hebben aan een gesprek met een vertrouwenspersoon, dan kan dat via de oudervereniging KansPlus. De naam van de vertrouwenspersoon is Elke Marijnissen. 

Veilig en vertrouwd

Alle kinderen draaien gewoon mee in ons gezin ongeacht welke specifieke (verpleegkundige)zorg zij nodig hebben.

Ons team bestaat uit pedagogisch, verzorgend en verpleegkundig opgeleid personeel. Wij kunnen goede en volledige zorg bieden, afgestemd op de wensen van u als ouder en uw kind.

Een veilig en vertrouwd gevoel.
Ons huis is juist voor rolstoelers en bedlegerige kinderen, we bieden ondersteuning op maat, alles gaat in goed overleg met u.

Marc, Luna en Nicole maken graag nieuwe vriendjes met uw kinderen en u hebt even helemaal de tijd om bij te komen van de intensieve zorg.


Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd en aangesloten bij de VGVK.